முந்திரிக்கொட்டை
ஷீலா தீட்சித் : என்னைவிட அகிலேஷ் யாதவே தகுதி மிக்க முதலமைச்சர்.

முந்திரிக்கொட்டை முனுசாமி:
அப்ப...காங்கிரஸ் போட்டியிலிருந்து விலகிக்கொள்ளுமா?