அப்படிப் போடு
ஏழைகளுக்காக இலவசமாக வாதாட வழக்கறிஞர்கள் முன்வர வேண்டும்.
— பிரதமர் நரேந்திர மோடி