அப்படிப் போடு
டோனி எடுத்த முடிவு சரியான நேரத்தில் எடுக்கப்பட்ட சரியான முடிவு.
— சச்சின் டெண்டுல்கர்